Levanger og broderfolket

Levanger….stedet hvor sjø og land møtes, samlet trøndere, Jämter og nordlendinger seg for å bytte varer. Her ble Levanger grunnlagt ved innløpet til Eidsbotn. Levanger og svensker har i alle tider hatt nære relasjoner på godt og vondt gjennom historien.

Karolinerne har innvadert oss uten hell og vi trøndere har frigjort Jamtland fra Svenskene med våre bondehærer langt tilbake i historien.

Byens store redningsmann på midten av 1800-tallet, Major Sejersted, som var sønn av Fredrik Christian Sejersted, en Oberst som i 1818 ble ridder av «sverdordenen» ved Karl Johans kroning. Oberst Sejersted, som eide Nossum Gård, red også sammen med Svenskekongen gjennom Verdal og Levanger i 1835 og mottok den gang «æressabel» av Karl IV Johan (ref: Asbjørn D. Eklo)

Levanger og Sverige har i alle tider handlet med hverandre. Svensker i Levanger har vi alltid hatt. De har alltid bidratt til vekst og utvikling i Levanger.

Siden 2014 har Levanger Fotballklubb hentet flere svensker inn i klubbens rekker, hvorav flere burde fått sine «sverdordner» fra oss her ved innløpet ved Eidsbotn.

Den viktigste av dem alle, «Frelseren» Andreas Holmberg fra Uddevalla, (den gang trener og nåværende sportssjef)Frelseren fra Uddevalla(Utdrag fra TA 2014)

Fra den en gamle middelalderbyen nordmenn stiftet, som den gang fikk navnet Oddevold,  som Olav den Hellige i sin storhetstid en gang tok kontroll på noen hundre år tidligere ved å inkludere store deler av Bohuslän i sitt rike.

Den samme Kongen som falt i Slaget på Stiklestad noen år etter ekspansjonen av sitt rike i nåtidens Sverige.

Levangers kommunevåpen og gullhesten er tegnet for å symbolisere den gamle markedshandelen med Sverige.

Andreas Petersson Levanger Fotballklubb
Andreas Petersson i LFK trøya

Levanger har i all hovedsak dratt god nytte av å ha vårt broderfolk i byen. Det er ikke sikkert det har vært noe Levanger slik vi kjenner det uten jamtene/ svenskene med på laget den gang. Det er slettens ikke sikkert Levanger Fotballklubb ville ha vært der den er i dag uten svenskene.

Siden 2013 har vår broderfolk vært med å bygge og utvikle Levanger Fotballklubb, ved utløpet av Eidsbotn.

Vi har mye å takke våre svensker i LFK for den dag i dag!