Wind of Change

Heter den berømte rockeballaden av den tyske gruppen Scorpions. Teksten feiret de politiske endringene som fant sted i Øst- Europa på slutten av 1980-tallet.(som bl.a. Berlinmurens fall)

Etter et av LFK’s sørgeligste kapitler siden 1996 kjenner jeg nå på en varme og positiv vind. Endringer har skjedd og er i anmars.

De mørke gardinene som var trukket for vinduene er åpnet og fjernet!

Vinduet er åpnet!

Den klamme og innestengte lufta er borte. En kjenner nå trekken av en deilig vårbris, hører lyden av fuglekvitter og raslende løv og løvverk.

Lyset, varmen og stemningen gir signaler om en ny tid.

Rommet er åpnet!

Levanger Fotballklubb skal ha kredit for å virkelig ta tak i de problemer klubben har opplevd på de fleste områder. Den virker å ha et reelt ønske om å endre seg til det bedre.

Noen vil kanskje synes det er rart at dette ikke ble tatt tak i tidligere, men den diskusjonen kan man nå legge død. Vi er der vi er pr idag. Erkjennelser og selvransakelser har den siste tid vært på dagsorden, for alle parter og interessenter.

Som medlem av klubben blir man i dag informert om hvordan situasjonen er, hva man gjør og hvor man vil. Vi får tilsendt informasjon og nyheter pr. epost. Vi blir innkalt til møter.

I dag ser vi en klubb, et styre og en ledelse som tydeligvis har sett seg selv i det berømte speilet.

Klubben har gjennomført en egenevaluering som mange var kritiske til på forhånd. Denne evalueringen har nå kommet og blitt delt med medlemmene i klubben.

LFK har tilsynelatende gått grundig til verks.

Egenevalueringen er et bevis på at klubben selv har innsett de reelle fakta på flere områder. Klubben og ledelsen fremstår i dag som meget selvkritisk. De har delt og offentliggjort denne oppsummering og evaluering med sine medlemmer og offentligheten forøvrig.

Jeg ønsker å applaudere de siste mnd’ers hendelser, inklusive evalueringen. Dette er bevis for at klubben har innsett og vil ta tak i det vi på sidelinjen har sett skje i negativ fortegn de siste 2 årene i klubben.

Spillerne i Levanger Fotballklubb har blitt hørt, det samme gjelder medlemmene og andre som har et hjerte i klubben. Deres innspill har blitt hørt og virker å bli tatt til følge gjennom de kommende mål og handlingsplaner.Levanger FK LFK

Vi har pr i dag en spillergruppe som har savnet å bli stilt krav til, få muligheten til å komme ut til og være ute blant befolkningen i Levanger og på Innherred, enten det er på besøk i barnefotballen, på skoler, markedsarbeid etc. De ønsker å bidra, ikke bare på fotballbanen i trening og kampsituasjon.

En klubb må prestere på alle arenaer i eget lokalsamfunn.

Klubben som helhet ønsker å rette seg ut mot omgivelsene i større grad.

La oss se fremover mot sesongen 2019! Vi skal gjennreise LFK til det sted hvor vi var for noen år siden som klubb.

Vi har alle lært. Nå er det opp til alle mann og kvinner i og rundt LFK til å bruke den lærdommen vi sitter igjen med etter årets sesong.

Fra nå av må ord og handling gå hånd i hånd!

La oss dra klubben i en og samme retning……SAMMEN….Levanger FK LFK Levanger En by ett lag Ett Levanger

Oppover og fremover!

Vi skal opp igjen. Aller helst i 2019!

En by Et lag, Ett Levanger!

Opp med Levanger!