De ansvarsløse

Måten å komme i gang på er å slutte å snakke og begynne å gjøre noe, sa engang Walt Disney. Han skapte Mikke Mus, Donald Duck og et helt animert eventyr univers.

De som er igjen i Levanger Fotballklubb og omgivelsene har utvilsomt en stor jobb å gjøre etter overlatenskapene til de som har dratt. Den jobben har Egil Larsen, Terje Wist, Per Verner Rønning og alle gjennværende i og rundt klubb begynt på. Flere begynte før den tid. 

Dette skal vi klare!  For klubben, den nyansatte treneren, spillerne, supporterne og hele Levanger. 

Det har vært en omfattende ryddesjau og nedvask i «lokalene» på Moan etter tidligere «beboere». 

Nå lukter det omsider rent. Vaskebøtta med vaskevann er derimot så møkkete som det en vaskehjelp i en barnehage opplever på sine vaskerunder etter en «gjørmedag» i sandkassa for de små. Søppelcontaineren har blitt hentet av renovasjonsbilen.

Ren samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse», er et ordtak som brukes i Danmark.

Daglig leder Andreas Holmberg og hovedtrener Magnus Powell
Andreas Holmberg har vært i klubben siden 2013. Enten som hovedtrener (2013-2015, omplassert til sports- og utviklingssjef (2016-2018, til daglig leder i sitt siste år (2019) i klubben. Han skulle gjerne fortsatt i klubben ut sin kontraktstid….men som han sa; «Har mann ikke økonomi så har mann ikke økonomi». Magnus Powell på sin side forlot LFK i 2017 grunnet økonomi og valg av ressursbruk. Ett år senere under helt andre omstendigheter virket ikke dette å være et tema. Han forlot LFK igjen etter 2019 sesongen. Styreleder Robert Eriksson har siden 2016 snakket om «tæring etter næring».

Det som har skjedd på Moan de siste måneder virker å være en nedvask lik den en som ung soldat i forsvaret ble kjent med under førstegangstjeneste. Da måtte man vaske ned rom og kaserne med q-tips, barberblad, tannkoster og selvfølgelig vann med grønnsåpe. Det ble rent og det måtte være rent, selv om det aldri var noe rot.

Når det nå har blitt ryddet grundig i alle krinkler og kroker på Moan er det tidligere ledere som nå i ettertid sier at ting kunne blitt gjort annerledes og bedre. Andre har ingenting å skjule, hvor andre ikke har en kommentar om saken i det hele tatt.

Levanger Fotballklubb gikk 913.000,- i underskudd i 2019. 

Hvorfor er det ingen som har informert om dette underveis i det daglige arbeid? Vi kjenner jo organisasjonsstrukturen i LFK. De har jo nedtegnet sine rolleinstrukser.

Levanger Fotballklubb er klubbstyrt.

Punkt 9 i Levanger Fotballklubb’s årsmøte papirer fra 2017 (dokumentet er hjemlet i Lov for LFK) står det klart og tydelig følgende:Organisasjon LFK 2017

Det ser strukturert og ryddig ut på papiret det er skrevet på. Klubbens organisering skal sikre tydelig styring av klubben og gi tilstrekkelig handlingsrom til å løse oppgavene. LFK ledes av en daglig leder som rapporterer til klubbens styre.

Dette er noe som går igjen i klubbens papirer og Lover. Ord som styring, handlingsrom, oppgaveløsning, rapportering osv. Klare instrukser og struktur. Dette var også ett av temaene i den grundige «Egenevalueringen» styret igangsatte internt. Hvem gjør hva hva og hvordan. Hvordan fungerer den, den, vi og de. Sammen. Kommunikasjon og informasjon! Forvaltning!

Alle skal rapportere. Det samme gjelder trenere og spillere. Styret og styreleder har sine samme plikter i det henseende, andre veien og uttad. I dyreriket finner vi perfekte symbioser bestående av maurtuer og vepsebol hvor hvert enkelt individ gjør sine plikter og utfyller alle sine individuelle roller. Det er et perfekt maskineri. De jobber i team. Sammen skaper de resultater. Om ikke kollapser alt.

Å være ryddig og ha orden i alle sysaker er noe jeg forbinder med militæret. Enten mann er menig, sersjant, kaptein eller oberst. Alle har sine klare og tydelige oppgaver enten oppgaven går oppover eller nedover eller til sidemannen i patruljeteltet.

Det samme gjelder i helsevesenet. En observerer og rapporterer det man ser til enhver tid. Man lager behandlingsplaner og iverksetter tiltak. Dette blir fulgt opp nøysomt hver dag. Man skriver og avholder rapporter for alle involverte. Det er et teamarbeid. Blir ikke dette gjort får ikke pasienten adekvat pleie og oppfølging. Ei heller riktig medisinering. I militæret gir mann rapport på oppstillingsplass hver morgen, formiddag og ettermiddag, eller på samband eller i troppsmøter etc.

Kommunikasjonslinjene og arbeidsoppgavene må være krystallklare. Følges de ikke får det konsekvenser for en klubb som Levanger Fotballklubb. Pr. i dag er det kun Levanger Fotballklubb og de som er igjen i- og rundt klubben som sitter igjen med konsekvensene, etterhvert som den ene og andre i ledelsen har forlatt skuta.

Har noen tilsynelatende glemt papirene, «rapportene» og instruksene sine? Hva er det med disse avtalene og fakturaene som har dukket opp. Overraskende for de aller fleste.

Likevel står enkelte i dag og passer hverandres rygg. Ingen tar ansvar. Litt her og litt der. Peker der, der og der. Noe var bra, noe kunne blitt gjort annerledes. Vi kunne ha gjort noe bedre. Det har vi hørt på repeat de siste 3-4 årene.

La oss ta et lite steg tilbake til høsten 2017.

Det var en gang den da avtroppende trener Powell i LFK sa følgende da det ble klart hvorfor han ikke fortsatte; «Vi har vært uenige om hva man velger å bruke penger og ressurser på, that’s it» som en av grunnene til at klubb og trener skilte lag etter 2 år.

Måneder i forveien hadde som kjent klubben signert langtidskontrakter med daglig leder og sportsjef i LFK. Hvor disse etter 2 og 4 år allerede hadde blitt ansett som «bærebjelker» i LFK organisasjonen. 

«Hvem vi skal ha ansatt, og i hvor stor prosent, handler om en helhet av kompetanse og økonomi« sa Andreas Holmberg til TA i november 2017, relatert til nytt trenervalg i LFK.

Her treffer LFK’s daværende sportssjef, tidligere trener og daglig leder «spikeren» på hue. Dette er standard krav i de fleste profesjoner i arbeidslivet. Spesielt er dette viktig i en forholdsvis liten organisasjon som LFK, som også må basere seg på dugnadskraft utenom de faste ansatte. 

Økonomien ved sommeren 2017 tilsa budsjettkutt og stillingskutt. 

I 2016 viste LFK- regnskapet et underskudd på 125.141,-. Klubben hadde igjennom sesongen 2016 en utfordrende økonomisk «periode», hvor styret på den bakgrunn iverksatte flere tiltak for å bedre økonomien. Styret så seg nødt til å ta ibruk kassekreditten i løpet av høsten 2016.

Styret informerte på årsmøtet i 2017 at mann «er opptatt av å bygge en langsiktig robust økonomi for klubben. Dette innebærer at man må sette tæring etter næring og tilpasse klubbens ambisjoner i henhold til de til enhver tid økonomiske rammer klubben rår over.» 

I mars søker styreleder Robert Eriksson og LFK om et ansvarlig lån hos kommunen for å avvikle kassekreditt på 500.000,-

Levanger Fotballklubb var i rød sone hos Forbundet i 2017

LFK- styret hadde i 2016 videreført arbeidet med å utvikle en velfungerende organisasjon, med klart definerte oppgaver i følge klubbens Årsmøte i 2017.

Allerede sommeren 2017 begynte Levanger Fotballklubb med sine kutt i budsjettet. 1.5 millioner den gang skulle skrapes av LFK- «brødskiva» for å bygge en bærekraftig økonomi. Situasjonen var den gang blitt vanskelig i følge styreleder Robert Eriksson. I mai samme år hadde Levanger Fotballklubb havnet i «rød sone» i NFF’s kategorisering mtp klubbøkonomi.

Den gang uttalte styrelederen til Trønder- Avisa at «det er på tide å stikke fingeren i jorda».

Rævkjørt på LFK Ranheim
«Mikke» Karlsen hos Ranheim fikk uheldigvis kjenne på en finger på feil sted i en treningskamp mot LFK. Styrelder Robert Eriksson begynte for noen år siden å snakke om å «stikke fingeren i jorda»

Som Eriksson den sommerdagen i 2017 sa til TA’s journalist: «Vi skal virkelig jobbe skjorta og ræva av oss og blø for LFK. Jeg skal blø for klubben til «the bitter end» – Det skal det ikke være noen tvil om. Styreleder ønsket ikke et nytt Follo. Penger skulle og måtte spares.

På samme tid ble det klart at LFK’s hovedtrener Magnus Powell avslo LFK’s første kontraktstilbud. Alle kontraktstilbud ble kontant avslått etter dette, fra samme hold.  Levanger FK. Kontraktsforhandlinger nøkkelpersoner 2017

Flere i klubben var på utgående kontrakter. Sportssjef Andreas Holmberg (100% stilling) og Hroar Stjernen (50% stilling).  + assistenttrener Frode Birkeland (100%) . Sistnevntes stilling var den gang mest utsatt grunnet nedskjæringer.

Styret hadde på samme tid planer om å legge om til en erke- Rosenborgsk 4-3-3 på Moan etter sesongen 2017. LFK- ledelsen hadde bestemt seg for en «oppussing» og «fasade endring» av det sportslige. 

23 august 2017 signerte Hroar Stjernen  en 3 årskontrakt med LFK, som daglig leder og markedssjef. (50 % stilling) som i 2017 i følge årsmøtepairer kostet klubben nesten 500.000,- i form av innleie. I følge årsmøtepapirene av 2019 stod en oppført i en 70% stilling med en innleiekostnad på 720.000,-

28 september 2017 ble det klart at den tidligere hovedtreneren Andreas Holmberg fikk på lik linje med Hroar Stjernen 3 nye år, denne gang som Sports- og utviklingssjef. (100% stilling) Kan man anta at denne stillingen hadde en lønnspost lik den en meget kompetent leder i oljebransjen innehar? LFK kutter 1,8 millioner

I en tid hvor over 1.8 millioner skulle kuttes i budsjett, binder klubben seg til langvarige og kostbare store stillingsprosenter til daglig leder og sports- og utviklingssjef. F.o.m 1 januar 2017 blir fungerende klubbsekretær og LFK spiller Tom Erik Nordberg erstattet av Linda Holmberg som klubbsekretær. Nå i form av en 70% stilling som klubbsekretær. Fotballspillere derimot er det vanskelig å skrive kontrakt med utover 1 år pga kostnader det medfølger. 

Man kan sikkert spørre seg om hvilke kriterier for økonomi og kompetanse som ble vektet vedrørende alle stillingene. Spesielt med tanke på en kommende omlegging av formasjon, spillerlogistikk i forhold til den kommende «Rosenborg- fotball». Hvem anbefalte og rapporterte inn til styret den gang vedrørende ansettelsene? Fikk noen forhøyet lønn og evnt. hvorfor? Ble disse kontrakter vedrørende stillinger og ansettelser noe som fikk ned kostnadsnivået i klubben? 

 

Assistenttrener- stillingen blir senere det året kuttet og hovedtrener Magnus Powell og assistenttrener Frode Birkeland drar sin vei pga klubbens prioriteringer med hensyn til sport- og bruk av ressurser. Sport kuttes. Ledelsen og administrasjon består.

Vi vet alle hvordan det sportslige og det økonomiske endte i 2018 sesongen grunnet «oppussingsprosjektet».Adria Mateo Lopez siste kamp for Levanger OBOS-ligaen 2018 Levanger FK

Litt over ett år senere er de alle sammen gjennforent i de samme lokalene på Moan igjen. Men under helt andre forutsetninger. PostNord- ligaen og et budsjett som er over halvert i forhold til 2018. Trener, daglig leder og styreleder skal forvalte og lede klubben inn på rett spor med de midler de har til rådighet. Magnus Powell og Robert Eriksson Levanger Fotballklubb

Styreleder Eriksson ønsket da ikke å gå så mye inn på det som skjedde i 2017. «Vi la en plan og ser nå at 2018-sesongen ikke var vellykket. Vi har gått inn i oss selv og er opptatt av å tenke framover, skape resultat og ha ambisjonsnivået høyt». 

Det var en kjentsak at Hroar Stjernen avsluttet sin stilling ved kalenderårets slutt.

Dette i en tid hvor klubben helt klart hadde mindre å rutte med økonomisk og ressursmessig. 

Man kan anta spørsmålet om penger og ressursbruk var avklart før kontrakten ble underskrevet den desemberdagen, siden partene kom til enighet nå i motsetning til forrige forsøk. Alle mann mot et felles mål i henhold til budsjetter og mål. Et dekket bord for alle involverte. Arbeidsfordelingen i klubben er nedtegnet fra før og står normalt i alles arbeidskontrakter.

Året før var en sportslig og økonomisk nedtur uten sidestykke. Ord som «verktøykasse» og «tæring etter næring» har blitt brukt hyppigere på Moan enn noe annet siden 2016. 

Nye spillere i sommer
Men kontoen var ikke værre enn at styreleder Eriksson kunne oppgi at klubben hadde penger på bok etter salg av Sørmo og Berger.

De fleste av oss som følger Levanger Fotballklubb har lenge vært klar over tunge økonomiske tider. Dette har styreleder sagt siden sommeren 2016 da han henviste til Follo.

Levanger Fotballklubb har de i løpet av de 2 siste årene gått utrolige 2.1 millioner i underskudd. 913.000 av de røde tallene har kommet i en tid hvor klubben før 2019 skulle kutte noe voldsomt. Dette arbeidet startet allerede i 2017. Det virkelige året for «tæring etter næring». Det samme gjaldt etter katastrofesesongen 2018 Budsjett LFK 2018

Men i desember 2018 var ikke tilstanden verre enn at ambisjonsnivået hos LFK var høyt. Det skulle ikke gå et halvår før varsellampene var rød-glødende i et armatur hvor varmegang var en kjentsak fra før og inn i sesongen 2019. «Nytt år med tæring etter næring».

Ved halvårsregnskapet i 2019 hadde LFK 430.000,- i underskudd. Igjen får vi høre «tæring etter næring». Det brenner!

I 3-4 år har vi som følger klubben i vårt hjerte hørt ord som «tæring etter næring».

I 2015 var klubben i grønn sone hos Forbundet.

 

I mars 2020 får vi alle med hjerte i LFK servert 2019- tallene. Dundrende underskudd! Igjen. Dette i en periode hvor klubben allerede er i rød sone hos Fotballforbundet.

Allerede ved halvårsregnskapet var underskuddet 430.000,-

Et halvt år senere hadde underskuddet vokst med nesten 500.000,-…, fra 430.000,- til 913.000,- . Dette på tross av frigivelse av spillere og flere økonomiske tiltak som egg og dopapirsalg, høstfest m.m og snakk om spillersalg umiddelbart etter tallenes tale.

Daglig leder måtte også gå 2 måneder før kontraktstiden for å spare ytterligere penger, i oktober. Dette var tiltak som ble gjort for å få orden på økonomien. «Tæring etter næring», igjen.

Til Trønder- Avisa sa Holmberg i august 2019 at hans kontrakt med Levanger varer egentlig ut året, men klubben har ikke råd til å beholde han lenger enn ut oktober.

«Min intensjon var å fullføre kontrakten, men det at jeg må trekke meg ut i oktober er et økonomisk tiltak fra styret. Jeg skulle gjerne vært i klubben ut året, men slik er det iblant. «Har du ikke økonomi, så har du ikke økonomi«, sa Andreas Holmberg.

LFK har siden 2016 hatt en meget anstrengt økonomi. Fra å være i grønn sone i 2015 til rød i 2017, noe gult i 2018 og knallrød i 2019.Tidslinje LFK Økonomi Administrasjon

Den avtroppende styreleder Robert Eriksson forteller til Trønder Avisa den 25 februar i år, at det er viktig for han at de som overtar klubben får full oversikt over økonomien i klubben og dens status. Dette sier mannen som har styrt LFK- skuta de siste 4 årene. Lederen som skal sørge for at all informasjon når han og hans styre og omgivelsene. 

Kan daglig leder Andreas Holmberg ha vært klar over realitetene i lys av sin kommentar om den økonomiske situasjonen og sin egen stilling i forhold LFK den oktoberdagen ?

Hvordan har selvinnsikten hos de ulike ledere på Moan siden 2016 vært? Har man sett seg selv i speilet og sett ut av «vinduet» for å betrakte totalbildet i og rundt klubben?Tobb Arena Levanger

Hvor ansvarlig har man i realiteten totalt sett vært gjennom sitt virke?

Hvorfor måtte Wist lete igjennom lokalene for alt som fantes av spor etter diverse inngåtte avtaler. Gjelder dette avtaler før 2019 og/eller i selve året 2020?

Forhold med trenere, enkelte spillere og administrasjonen ble avsluttet før kontraktstiden i slutten av 2018 og tidlig 2019.

Man kan jo spørre seg om hvordan situasjonen med Roger Naustan, Solomon Duah og Hampus Holmgren ble avsluttet da de dro ut portene på Moan i 2018 og tidlig 2019. Hva med de som kom inn i 2019.

Dagens situasjon og uttalelser og ansvarsfraskrivelser er uforståelig i tråd med det overordnet ansvar, aglig ledelse og diverse stillingsinstrukser nedtegnet hos klubben. Har styreleder i klubben formanet og banket inn en setning som «tæring etter næring» helt siden 2016?

Hvorfor bestemte ledelsen i klubben å hente inn en trener som omtaler seg selv som en million kroner?

Hvem er bukken, bukkene og hvor ble det av havresekken?

Det har endt med et underskudd på 913.000,- i 2019

Hva skjedde? Hvordan kunne dette avviket skje?

Ledelsen i LFK har de siste årene kostet mye kritikk under teppet. Nå kan det virke som flere ledere gjemmer seg bak vaskebøtta kalt «systemsvikt». 

Det er ikke så lenge siden klubben gjorde en «grundig» egenevaluering. En egenevalueringen som i ettertid viste at klubben i følge seg selv hadde gjort en for dårlig jobb på flere områder. Hvorpå det siste halvåret hadde klubben jobbet hardt med å rette opp det som var galt. Budsjettet var nå skrellet ned fra 13 millioner i 2018 til litt over 6 millioner. «Tæring etter næring»

Til Trønder- Avisa i april 2019 sier hovedtrener Magnus Powell følgende; «at på et vis har vi lyktes med å få tak i gode spillere til lite penger».

Sett i lys av den økonomiske utviklingen i klubben siden 2015 og den sportslige nedturen i 2018. Styre, styreleder, trener og andre lederskikkelser som i store deler i  2018 ble kritisert for mangel på tiltak og reaksjonsevne til en ytterst kritisk periode. Et utydelig og lukket lederskap uten evner til å høre eller ta til seg det mange kritiske røster uttad og innad sa den gang. Et lederskap uten redskapskasse og verktøy. Kun tomme og verdiløse ord.

I dag er jeg sint. Jeg er forbannet. Jeg er lei meg!

Igjen står «de, de, de og de»…..i mars 2020… og peker der, dit og dit. Kan ikke kommentere, vi kunne gjort bedre. Noen har ikke kommentert. Har man styrt et luftslott? Hva er det med denne heispraten? Er det en, to eller 3 heiser man snakker om? Finnes det en helhetlig heis. En heis hvor sport og økonomi henger sammen? 

I dag bør mann ikke stå der og passe hverandres rygg når hele Levanger og alle i og rundt klubben har fått en solid kalddusj som følge av ryddingen på Moan. Ære være de som har jobbet nesten døgnet rundt for å finne alt som finnes kunne rundt omkring.

Nå nytter det ikke å børste det ene og det andre under teppet. Den haugen som hadde vokst seg så alt for stor de siste årene er nå vasket bort. Lorthaugen bestående av sportslig, økonomisk kritikk eller hva det nå måtte være av innsigelser mot den samme ledelsen i klubben gjennom de siste årene.

Dette fortjener ikke den nyansatte lokale hovedtrener Per Verner Rønning, den hjemvendte spillende asstrener Jo Sondre Aas, de gjenværende spillerne, støtteapparat, vår nye styreleder, styre, pensjonistene, supporterne, dugnadsgjengene og sponsorer og sammarbeidspartnere og alle andre i og rundt klubben som bryr seg.

Nå som vaskejobben er unnagjort må vi brette opp ermene og støtte opp om de vi har.

Det vi har er oss selv. Vi kan bidra med deg vi kan og det vi er god for! Det er tid for et massivt løft av klubben vår. Levanger Fotballklubb.

Per Verner og gutta bør få all den støtte de kan i denne tid fra supportere, lokalsamfunnet og næringsliv. LFK skal opp og frem!

Vi skal bygge klubb IGJEN!037A4A40-62E3-41E5-909B-07F8ACE7DACF

Jeg har trua på klubben min!

Jeg har trua på sesongen 2020!

En by ett lag, Ett Levanger! 

 

(NB! Med forbehold om noen feil i tekst)